Master sol

Mastersol kan varme store lokaler optil 800 m2 op. Diesel dreven. Forbrænder røggasserne – og er derfor velegnet også i lukkede lokaler. Med termostat med tilhørende 5 meter ledning

Udlejnings Pris ex moms

300 kr pr dag

PH-Maskinudlejning.dk
Kontakt: 61 30 84 83

Lejer er pligtig at tilbagelevere det lejede rengjort og i samme stand som det er modtaget, bortset fra normal slitage.


Tilbage til forsiden